Takstblade

Takstblade

Der findes en række forskellige takster for et gravsted. Har du spørgsmål til taksterne eller ønsker du flere informationer om kirkegården, kan du kontakte kirkegårdens personale.

Erhvervelse af gravsted

Kiste- og urnegravsteder

Legataftaler

pleje og vedligeholdelse for en hel fredningsperiode

Sideoversigt