Om Højby Kirke

Velkommen tilbage til år 1150

- og velkommen til en helt ny fremtid!

Få kirker og kirkegårde har så mange oplevelser at byde på, som Højby.


Højby Kirke er bygget omkring år 1150, hvilket bekræftes af møntfund fra denne periode i kirkegulvet. Før den nuværende stenkirke har der her ligget en trækirke. Fra denne tidlige trækirke stammer tre træstaver, som ligger over døren mellem våbenhuset og kirkeskibet. To mindre staver ligger over sakristidøren. Højby, som egentlig betyder byen ved højene, var i middelalderen en forholdsvis stor og betydningsfuld by.


Den var både ældre og meget større end Nykøbing, der dengang kun var et undseeligt fiskerleje. Når Højby kirke blev så stort anlagt, står det nok i forbindelse med, at Odsherred i middelalderen nærmest blev betragtet som en ø. Dengang var der kun forbindelse til lands med det øvrige Sjælland over en smal tange ved Dragsholm, og hvis man regner Odden med, lå Højby derfor meget centralt.


Ved en kirkegårdsudvidelse stødte man ved den tidligere søbred på store kampestensfundamenter, som utvivlsomt har hørt til et havneanlæg. I 1990-erne fandt man et andet havneanlæg på den modsatte bred af Højby sø, nedenfor ruinerne af den gamle borg ”Borren”. Så det har været muligt at sejle og transportere ting fra den ene bred til den anden. Måske stammer de tilhugne kampesten, som Højby kirke er bygget af, fra den gamle borg.

I år 1200 måske 1240 lå der ved Højby to borge eller adelsgårde…


Den ene af dem lå inde i Højby, dens spor er forlængst udslettet, og man kender kun dens beliggenhed, hvor borgherren Ebbe lod bygge en høj hvoraf resterne ses endnu i dag til minde om Borrevang.


De hvide tåger har lagt sig over engen og op ad de stejle bredder ved den gamle sø.

Højby kirke er særlig kendt for sine smukke kalkmalerier, som regnes for at være blandt landets bedste fra den senere middelalder. De blev afdækket i 1901 og er siden i flere omgange nænsomt restaurerede.


Gå på opdagelse i de smukke kalkmalerier - klik på læs mere.


Ved den sidste restaurering i 2007 blev billederne igen renset, og et gammelt, ikke tidligere synligt kalkmaleri af Erasmus’ martyrium er blevet afdækket. Samtidig er kirken blevet nænsomt kalket indvendigt.

I vinduets to fag ses ansigterne af de 12 apostle, svarende til altertavlens fodstykke, hvor apostlene også er afbildede her med Kristus Jesus i midten.


Ligesom på altertavlens fodstykke er hver apostel udstyret med sit kendetegn. Det kan være et marterredskab, som den enkelte apostel blev slået ihjel med eller et symbol, der hentyder til noget apostlen er særlig kendt for.

Der er meget historisk inventar i Højby Kirke. Fx det smukke og velbevarede krucifiks fra omkring år 1500, der hænger på skibets nordvæg.


Du kan læse mere om alt det andet historiske og smukke inventar nedenfor.