Menighedsråd

Menighedsråd

Formand

Grethe Baand Skovgaard

SEND MAIL - RING

Næstformand/Sekretær

Helle Rostgaard Sonne

SEND MAIL - RING

Kirkeværge

Niels-Erik Bøtker Skov

SEND MAIL - RING

Kasserer

Inger Helth

SEND MAIL - RING

Kontaktperson

Malene H. Petersen

SEND MAIL - RING

Byggesagkyndig

Lotte Juel Petersen

SEND MAIL - RING

Stedfortrædere

Pia Damgaard / SEND MAIL - RING

Niels Nicolaisen / SEND MAIL - RING

Menigt medlem

Lene Jensen

SEND MAIL - RING

Personale

Sognepræst

Louise Buch Jensen

Tel. 59 30 22 68 - træffes ikke mandag

SEND MAIL

Præstesekretær

Doris Hjort Jacobsen

Tel. 59 30 22 68 - torsdag 14-18

SEND MAIL

Graver

Gert Bøgely

Tel. 59 30 40 49 - bedst mellem 12.30-13

SEND MAIL

Organist

Lene Søndergaard

Tel. 24 64 18 25

SEND MAIL

Kirkesanger

Sigrid Klerke
Tel. 60644331
SEND MAIL

Gravermedhjælpere

vakant

Andreas Munch

Møder i menighedsrådet

Menigedsrådet holder møde en gang hver måned undtaget juli og december. 


Alle møder afholdes kl. 18.00 i Menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby Sjælland.


Du er velkommen til at overvære menighedsrådsmøderne. 

2020

2021

Før

Tirsdag, den 12. januar - aflyst gr. Cronapandemien

Tirsdag, den 9. februar  - referat

Tirsdag, den 9. marts - referat

Tirsdag, den 13. april - referat

Tirsdag, den 11. maj 

Tirsdag, den 15. juni 

Tirsdag, den 10. august 

Tirsdag, den 14. september

Tirsdag, den 12. oktober
Tirsdag, den 9. november

Tirsdag, den 23. november konstituering

Tirsdag, den 14. januar - Referat

Tirsdag, den 18. februar - Referat

Tirsdag, den 10. marts - Referat

Tirsdag, den 14. april - aflyst

Tirsdag, den 12. maj - aflyst

Tirsdag, den 9. juni - Referat

Tirsdag, den 11. august - Referat

Tirsdag, den 8. september - Referat

Tirsdag, den 6. oktober - Referat
Tirsdag, den 22. oktober (ekstraord.) - Referat

Tirsdag, den 17. november - Referat

Tirsdag, den 17. november konstituering - Referat

Sideoversigt