Livets gang

Livets gang

Hvad skal jeg gøre, når mit barn skal døbes? Hvornår er der konfirmation? Hvad siger man egentlig ja til, når man bliver viet? Og hvad sker der, når nogen skal begraves? Vi har valgt fem store emner, der dukker op i forbindelse med livets store begivenheder.

Læs meget mere på folkekirken.dk

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til sognet, hvor moren bor. Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID.


Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Dit barn skal have et navn inden seks måneder efter det er født. Ønsker du at barnet skal døbes, skal du lave en aftale med sognepræsten i den kirke, hvor dåben skal afholdes.


Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

I skal vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmations-forberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”. Udover den almindelige konfirmand-undervisning består konfirmandforberedelsen i en del andre arrangementer, herunder kirkespil, konfirmandgudstjeneste i Roskilde Domkirke sammen med flere tusinde andre konfirmander, udflugt til København og gospel-gudstjeneste sammen med konfirman-der fra de andre nærliggende sogne.


I Højby sogn har vi faste konfirmationsdage, som er følgende: Store bededag kl. 10 og 12 og 1. søndag i maj måned kl. 10:30.  I 2021 er det også muligt at vælge to andre dage, nemlig den 22. august eller den 5. september. Dette aftales med præsten


Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2021-22 foregår efter gudstjenesten den 29. august kl. 10.30. Ved gudstjenesten byder vi nye konfirmander og deres familier velkomne.   Husk at medbringe dåbsattest.

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Når I skal vies er der nogle ting, I skal huske. Bryllup skal aftales, I skal have en prøvelsesattest, I skal finde ud af, hvad I fremover vil hedde, der skal være vidner, og I skal have en samtale med præsten. 


I skal aftale tidspunktet for jeres bryllup med kirkens præst. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til præsten eller kirkekontoret, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken. I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.


Har man ikke folkeregisteradresse i Odsherred kommune, skal der betales et gebyr på kr. 2.000,- som betales, når regningen modtages.

Højby Kirke, bryllup, vielse, Højby Sj. Kirke
Højby Kirke, begravelse, bislttelse, Højby Sj. Kirke

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres). Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.


En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.


Kontakt sognepræsten for aftale vedrørende dato og tidspunkt for den kirkelige handling og for en samtale. 


Gravsted på kirkegården og pyntning af kirken i forbindelse med begravelse/bisættelse aftales med graveren.


Vedrørende bestemmelser om gravsteder, betaling og vedligeholdelse kontaktes graveren eller kirkeværgen.

Sideoversigt