Kalkmalerier

Om kalkmalerierne

Ved den sidste restaurering i 2007 blev billederne igen renset, og et gammelt, ikke tidligere synligt kalkmaleri af Erasmus’ martyrium er blevet afdækket. Samtidig er kirken blevet nænsomt kalket indvendigt.

 

Foruden hvælvingernes billedrigdom fra de sidste årtier i 1300-tallet, kulminationstiden for den gotiske malerkunst i vore kirker, findes kalkmalerier allerede fra den romanske tid.

 

Bl.a. et billede af et kuld løveunger, som viser legenden om løven, der på 3. dag opvækker sine dødfødte unger ved en brølen, sådan som Kristus blev vakt til live ved Faderens røst efter 3 dage i graven – altså et billede på opstandelse. At det endvidere var Finkenows våben, man så på korvæggen, vidste man, men hvem var den fornemme knælende gejstlige nedenunder?

 

Ved Nationalmuseets undersøgelser af korets gulv, fandt man i en grav nogle tilsyneladende uanseelige stumper tøj, nogle sammenkrøllede og ødelagte blystykker samt en knogle, hvortil endnu noget tøj var fastgjort.

 

Det viste sig, at blystykkerne lod sig samle til en alterkalk med tilhørende disk. Det måtte være en ”gravkalk”, som kun højtstående gejstlige fik med sig i graven. I Danmark er der kun fundet 8 i alt. Tøjstykkerne viste sig at være kostbart guld- og silkeindvirket tøj.

 

En kalk af typen som den fundne kom først i brug i Danmark efter 1353.

 

Maleriet på korvæggen ud for graven er dateret til de sidste årtier i 1300-tallet. I 1382 blev Niels Jacobsen Finkenow Norges ærkebiskop. Foran en tidligere malet helgenskikkelse knæler ærkebiskoppen under sit slægtsvåben.

 

Margrethe, Valdemar Atterdags datter, dronning af Norge og regent i Danmark, sørgede for, at Niels Jacobsen Finkenow blev ærkebiskop i Norge - meget mod nordmændenes ønske. Efter få år rejste han fra Tronhjem medbringende kostbarheder fra embedet.

 

Disse blev leveret tilbage senere. Muligvis bosatte han sig i Odsherred, som var krongods og dermed under regentens beskyttelse, for senere at vende tilbage. Dette skete altså ikke. Ærkebispen døde i 1386 og er begravet i Højby kirke. Måske har han bekostet Højby kirkes smukke kalkmalerier.

 

Forhenværende sognepræst Jan Jacobsen har fotograferet kirkens kalkmalerier og forfattet tekst til billederne.

 

Kirkens østhvævl

Kirkens vesthvælv

Kirkens nordvæg

Kirkens kor

Kirkens miderste hvælv