Bøn

Morgen

Herre, luk mig ind i stilheden for dit ansigt

bare for en kort stund.

Luk alt det ude,

der tynger mit sind

og ødelægger min fred.

Gør mig stille, så jeg kan høre,

hvad du vil sige mig.

Tal til mig, Herre,

og lad mig mærke din nærhed,

så jeg kan gå styrket ud

til dagens opgaver og arbejde,

til dens sorger og glæder,

og det, som du vil bruge mig til.

(Ellen Lissner)

I en Corona tid

Herre, Gud, Far.

I denne tid svinder vort liv bort mellem vore hænder,

uden at mange af os kan udrette det store.

Men du forbliver.

I går, i dag og i morgen er du den samme.

Fremtiden kender kun du.

Gør os rede til det,

du vil med os hver især,

og giv os kræfter til at løfte de opgaver,

du lægger på os.

Det beder vi om

i tillid til din trofasthed

og hjælp til alle tider.

(Stine Munch)

Stilhed / Fred

I Guds stilhed må jeg være

ordløs, stille, uden krav.

Klare himle, åbne dage,

på en strand ved nådens hav.

(fra svensk salme af Jonas Jonson)

 

Du er grænseløs.

Du er nær.

Du er lys.

Og jeg er din.

(Martin Lönnebo)

Aften

Våg du, Herre,

med dem, der våger

eller græder

i denne nat.

Beskærm de syge,

lad dine trætte finde hvile,

velsign dine døende,

trøst dine lidende,

og vær med dine glade.

(Augustin)

 

I fred vil jeg lægge mig ned,

og i fred skal jeg falde i søvn,

for du, Herre, lader mig bo i tryghed

under dine vingers skygge.

(Martin Lönnebo)

Sideoversigt