Aktiviteter

Aktiviteter

Vi savner børn og unge i kirken! Babysalmesang og minikonfirmander genoptages, så snart det er muligt.


Du kan se flere informationer om de enkelte emner ved at klikke på selve aktiviteten. Der er også mulighed for at få sendt aftalen til din egen kalender.

Gudstjenester

Hver søndag fejres der gudstjeneste i den danske folkekirke landet over - oftest om formiddagen. Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen.

I folkekirken afspejler søndagens gudstjeneste (højmessen) forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab.

Lige siden Jesus døde og opstod, er kristne mødtes om søndagen. Den nuværende danske højmesse har rødder tilbage til de første kirker, men er præget af både reformationen og af Grundtvig. Højmessen følger et ret fast forløb. Søndagsgudstjenesten er derfor næsten ens i alle danske folkekirker.