Forside

VELKOMMEN TIL

HØJBY KIRKE

Kirkebygningen er åben alle ugens dage kl. 8-17

Velkommen i Højby Kirke

Hvor skal jeg henvende mig?

Sognepræst Louise Buch Jensen

Sognepræst Louise Buch Jensen


Kontakt sognepræsten vedrørende dåb, konfirmation, bryllup og begravelse/-bisættelse.


59 30 22 68 (træffes ikke mandag)

SEND MAIL

Hænder

Graverpersonale

 

Har du spørgsmål vedrørende et gravsted, kan du kontakte graverpersonalet.

 

59 30 40 49 (mellem 12.30-13)

SEND MAIL

Højby Menighedshus

Menighedsrådet

 

Spørgsmål vedrørende sognets arrangementer, kirken, kirkegården eller ledige stillinger skal rettes til menighedsrådet.

Møder i menighedsrådet er åbne for alle.

Aktiviteter

 

Læs mere om alle de ting, 
der sker i Højby Kirke

To brochurer


“Kirken på højen” og

“En vandring på Højby Kirkegård”

Hver søndag fejres der gudstjeneste i den danske folkekirke landet over - oftest om formiddagen. Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen.


I folkekirken afspejler søndagens gudstjeneste (højmessen) forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab.


Lige siden Jesus døde og opstod, er kristne mødtes om søndagen. Den nuværende danske højmesse har rødder tilbage til de første kirker, men er præget af både reformationen og af Grundtvig. Højmessen følger et ret fast forløb. Søndagsgudstjenesten er derfor næsten ens i alle danske folkekirker.


Udover højmessen fejres der i folkekirken mange andre gudstjenester rundt om i danske kirker på søndage og på hverdage. Ved disse gudstjenester er præsten ikke bundet af højmesseritualet, men kan mere frit sammensætte sin gudstjeneste. Det kan være børne- og familiegudstjenester, gudstjenester med særlige temaer eller særlige gudstjenester, som er lavet i samarbejde med folk i sognet eller med foreninger og institutioner.


Se hvornår der er gudstjeneste i Højby Sj. Kirke.

Vi ønsker, at kirkegården skal fremstå som en værdig og velholdt mindehave omkring vores smukke kirke. Samtidig lægger vi stor vægt på, at der værnes om de kulturværdier, der er på kirkegården. Kirkegården er inddelt i flere afdelinger, der har forskellige udtryk.