Menighedsrådet

Højby Sj. Kirke

Kirken midt i Odsherred

Menighedsrådet


Grethe Baand Skovgaard 

formand og tegningsberettiget 

Tlf. 59 30 30 85 - SEND MAIL 

 

Inger Kjærulff Andersen      

næstformand

Tlf. 42 16 30 57 - SEND MAIL

 

Niels-Erik Skov

kirkeværge

Tlf. 59 30 30 02 - SEND MAIL

 

Lotte Juel Petersen

kasserer og bygningssagkyndig

Tlf. 59 30 36 16 - SEND MAIL

 

Pia Damgaard

kontaktperrson

Tlf. 26 72 10 04 - SEND MAIL

 

Helle Rostgaard Sonne

sekrertær

Tlf. 23 65 73 44/51 52 25 54 - SEND MAIL  

 

Dorte Peirup

menigt medlem

Tlf. 23 46 77 78 - SEND MAIL

 

Stedfortrædere: Maria Weng og Lene Jensen.

 

Regnskabsfører: Yvonne Nielsen - Tlf. 28 34 20 18 

 

Valgbestyrelsen består af: Grethe Skovgaard, Inger Kjærulff Andersen og Niels-Erik Skov. Sidstnævnte er formand for valgbestyrelsen. 

Se datoer og læs referater fra menighedsrådsmøderne 2019

 

Menighedsrådet har fastlagt følgende mødedatoer for det kommende år:

 

Tirsdag, den 8. januar 

Tirsdag, den 5. februar

Tirsdag, den 12. marts

Tirsdag, den 9. april

Tirsdag, den 14. maj

Tirsdag, den 11. juni

Tirsdag, den 13. august

Tirsdag, den 10. september

Tirsdag, den 8. oktober

Tirsdag, den 19. november

 

Alle møder afholdes kl. 18.30 i Menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby Sjælland. Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne.

Se datoer og læs referater fra menighedsrådsmøderne 2018

 

Menighedsrådet har fastlagt følgende mødedatoer for det kommende år: 

 

Tirsdag, den 9. januar - Mødet blev aflyst

Tirsdag, den 6. februar - Referat 060218

Tirsdag, den 13. marts - Referat 130318

Tirsdag, den 10. april - Referat 100418

Tirsdag, den 8. maj - Referat 080518

Tirsdag, den 12. juni - Referat 120618

Tirsdag, den 14. august - Referat 140818

Tirsdag, den 11. september - Referat 110918

Tirsdag, den 9. oktober - Referat 091018

Tirsdag, den 20. november - Referat 201118

 

Alle møder afholdes kl. 18.30 i Menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby Sjælland. Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne. 


Graver

Gert Bøgely

Tel. 59 30 40 49 - bedst mellem 12.30-13.30

SEND MAIL

 

Gravermedhjælpere

Søren Andersen

Thajs E. Thor OvergaardOrganist

Lene Søndergård

Tel. 24 64 18 25Kirkesanger

Lisan Lynge

Tel. 24 82 73 23


Personale


 

Sognepræst

Louise Buch Jensen

Tel. 59 30 22 68 - træffes ikke mandag

SEND MAIL

 

Præstesekretær

Doris Hjort Jacobsen

Tel. 59 30 40 49 - torsdag 14-18

SEND MAIL