Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 110918
Bookmark and Share

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 11. september 2018. Mødet afholdtes i menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby.

Afbud: Louise Buch Jensen og Lene Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. 
Punkt 3 udsættes til oktober møde.
 
2. Spørgsmål til mødet i august 2018. 
Ingen spørgsmål.
 
3. Endelig godkendelse af budget 2019. 
Udsat til oktober.
 
4. Grøn kirke. 
Gert, Jens og Pia der tilmeldt Grøn Kirkegårdsdrift den 26/9 2018.
 
5. Angående bænke i kapellet. Skal vi investere i dem?
Menighedsrådet ønsker ikke at investere i bænke til kapellet. Der kan i stedet bruges klapstole fra kirken, hvis der er brug for siddepladser.
 
6. Forretningsgange og interne kontroller
Arbejdsgruppen arbejder stadig med at udarbejde forretningsgange og guidelines til interne kontroller. Punktet udsættes til oktober. 
 
7. Valg til menighedsrådet for en ny 2-årig periode. Orientering fra formanden for valgudvalget.
Annonce der kommer i ugeavisen i denne uge og Nordvest Nyt på lørdag er udsendt til Menighedsrådet. Grethe sørger for kaffe mv. Menighedsrådet har fået udleveret materiale omkring valget.
 
8. Nyt fra præsten. Punkter fremlægges af formanden.
Kirkekaffe den 7. Oktober i Tårnrummet. Grethe og Pia er ansvarlige. 
 
9. Nyt fra kirkeværgen
Der er rundsendt materiale om kursus for kirkeværgen og andre interesserede i forhold til Skovbo Data, den 28. September 2019 kl. 12 i Vig Forsamlingshus.
Tidligere drøftelse om teaterforestilling i kirken. Niels Erik har bestilt teaterforestillingen “Juleevangelist” med Det lille Turneteater. Forestillingen der spilles for indskolingen i Højby Skole spilles den 17. December 2018 kl. 10.  
Opgaven med soklen omkring kirken er udsat grundet uforudsete hændelser. Der arbejdes på at finde en løsning. 
 
10. Nyt fra kontaktpersonen
Der er indkøbt ny løvsuger. 
 
11. Nyt fra kassereren
Der arbejdes på sagen om kontakt til provstierne om brochuren “På sporet af middelalderen og 
kirkerne I Nordvestsjælland, Odsherred, Holbæk og Kalundborg”.
 
12. Nyt fra stående udvalg. Herunder nyt fra formanden
Intet.
Grethe takker for gaven til hendes fødselsdag.
  
13. Eventuelt
Kort drøftelse af udfordringer i forhold til kontaktperson og bygningssagkyndig i det enkelte menighedsråd. 

/Ref. June Wahl 

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates