Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 120618
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke, tirsdag den 12. juni 2018 kl. 18.30. Mødet afholdtes i menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby.

Afbud: Dorte Peirup sygemeldt. Suppleant Lene Jensen er indkaldt. Afbud fra June Wahl. 

 1. Dagsorden godkendt.

 2. Ingen spørgsmål.

 3. Forslag til driftsbudget 2019 godkendt.

 4. Rådet har prioriteret synsudsatte arbejder fra eget syn og fra provstesynet. Tilbud på de forskellige arbejder indhentes hurtigst muligt og sendes derefter til provstiudvalget.

 5. Skatteregler besværliggør brug af arbejdsgiverbetalt mobiltelefon. I Højby er der fastnettelefon på sekretærens kontor. Der er derfor ikke behov for mobiltelefon til sekretæren i Højby.

 6. Procedure for indkøb under Grøn Kirke-udvalget blev godkendt.

 7. Præsten orienterede om Tværkulturelt Center. På august-mødet tager vi stilling til evt. medlemskab. Materiale udsendes inden da.

 8. Personalet gøres opmærksom på, at dokumenter med persondata skal låses inde. En privatlivspolitik skal udarbejdes. Brugere skal skrive under på, at de har modtaget vores privatlivspolitik. Det undersøges, hvorvidt provsti eller stift har udarbejdet standardformuleringer, der kan tages i anvendelse.

 9. Fin gudstjeneste med medvirken fra Odsherred Kammerkor anden pinsedag. God sommerkoncert 3. juni.

 10. Kirkeværgen orienterede om reparation af bemalingen på bænke i sideskibet. Projektet sættes foreløbigt i bero. Rengøring af altertavle, prædikestol og lydhimmel skal foretages af en faguddannet konservator. Valg til menighedsråd følger 2016-proceduren.

 11. Personaleorientering.

 12. Intet nyt.

 13. DSUK takker for vores støtte.

 14. Eventuelt

Ref. Louise Buch Jensen

 

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates