Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 080518
Bookmark and Share

Der var indkaldt til ordinært menighedsmøde i menighedsrådet for Højby Kirke, tirsdag den 8. maj 2018 kl. 18.30. Mødet afholdtes i menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby. 

Afbud: Dorte Periup. 

Dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsorden 
  Godkendt. 
   

 1. Spørgsmål til mødet i april 2018 
  Ingen spørgsmål, da referatet ved en fejl ikke er blevet udsendt. 
   

 1. Godkendelse af budget 2019 
  Yvonne Nielsen gennemgik budgetforslag for 2019. Taget til efterretning med tilfredshed. 
   

 1. Prioritering af synsudsatte arbejder fra eget syn i april 2018.Kirkeværgens liste er vedhæftet dagsordenen 
  En del arbejder er allerede sat i værk. En endelig prioritering sker efter provstesyn. 
   

 1. Grøn kirke. Her skal der tales om økologi og sortering af affald 
  Der skal udarbejdes en procedure for indkøb af materialer/anskaffelser i projekt Grøn Kirke. Det sørger June for. 
  Menighedsrådet aftaler, indkøb skal ske med omtanke for økologi og grønne varer, dog stadig under hensyn til økonomien.Der arbejdes stadig på at finde en løsning i forhold til affaldssortering. 

 1. Hvordan kommer vi i kontakt med medarbejderne i arbejdstiden? Der skal være en medarbejder tilstede på kontoret i telefontiden (dagligt fra 12.30-13.30). 
   

 1. Beslutning om indkøb af et bord- og bænkesæt til plænenmod søen 
  Menighedsrådet flyttede det bord- og bænkesæt der i en lang periode har stået på plænen nedenfor menighedshuset, sættet tilhører kommunen. Der bliver ikke indkøbt et nyt sæt, da det vil skulle boltes fast og derved giver mere arbejde ved græsslåning. Endvidere vil der også være behov for opsætning og tømning af affaldsspand. 
   

 1. Beslutning om hjælp til præstegårdshaven. Tilbud uddeles på mødet 
  Tilbud af 1. maj 2018 blev godkendt. Der skal findes en løsning på bedet ved præsteboligens vestlige side. En løsning, der kan kræve en ekstrabevilling. 
   

 1. Orientering om Kvist, som er Folkekirkens skoletjeneste, Holbæk og Odsherred 
  Grethe orienterede kort om Kvist. 
   

 1.  Nyt fra præsten 
  Der har været mange konfirmationer i år. Kirkeklokken blev fejret af 18 børn og 35 voksne. Fordeling af praktiske opgaver: 2. Pinsedag Grethe og Pia, Kirkekaffe den 10. juni Jens. 
  Formanden skal sørge for en genautorisation af de personer som skal have adgang og rettigheder til FLØS, dataarkiv m.fl.  
   

 1.  Nyt fra kirkeværgen 
  Der er indhentet to tilbud på informationsramme ved kirkedøren. Menighedsrådet vælger den billigste løsning. Rammen kan først opsættes om seks uger, så indtil da finder Jens en anden løsning. 
   

 1.  Nyt fra kontaktpersonen 
  Kort orientering om relevante emner. 
   

 1.  Nyt fra kassereren 
  Intet. 
   

 1.  Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden 
  Intet. 
   

 1.  Eventuelt 
  Intet. 

Ref/June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates