Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 100418
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde I menighedsrådet for Højby Kirke, tirsdag, den 10. April 2018 kl. 17.00. Mødet indledtes med eget syn. 

 

Afbud fra: Dorte Peirup. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

    Godkendt  

 

2. Spørgsmål til mødet i marts 2018 

    Ingen 

 

3. Regnskabsrapport for første kvartal 2018 gennemgås 

    Taget til efterretning med til fredshed 

 

4. Orientering om Tværkulturelt Center v. præsten 

    Udsat til maj mødet. 

 

5. Grøn kirke - skal indkøb til arrangementer være økologiske – forslag til beplantning af arealet 

     vest for kirkegårdsmuren ud mod vejen – indkøb af kasser/ minicontainere til affaldssortering 

     Økologiske indkøb, Grøn Kirke udvalget indstiller, at Menighedsrådet tænker over om indkøb kan blive  
     mere økologiske. 
     Forslag til beplantning af arealet vest for kirkegårdsmuren drøftes som budgetønske. 
     Indkøb af kasser/minicontainere til affaldssortering.Der er indkøbt forskellige småkasser til  

     affaldssortering. Grøn Kirke udvalget bemyndiges til at indkøbe en glascontainer (85x112x80) til  

     opbevaring af glas indtil de køres iI kommunens glassortering. 

 

6. Fordeling af praktiske opgaver: konfirmation fredag 27/4 kl.10.00 og kl.12.00, søndag 29/4 

     kl.14.00, kirkeklokkens 500 års jubilæum og konfirmation søndag 6/5 kl.10.30 

     Fredag 27/4 kl. 10 Pia, kl. 12 Grethe, søndag 29/4 kl. 14 Pia, Jens og Grethe, søndag, den 6/5 kl. 10.30   

     Jens. 

 

7. Gennemgang af ad hoc-udvalgene 

    Stående udvalg: Grethe, Pia og Dorthe  

    Musikudvalg: Lotte, Pia, Louise og Lene  

    Fondsbestyrelse: Louise, Niels Erik og Lotte     

    Hjemmesideudvalg: June 

    Urneudvalg: Gert, Niels Erik, Lotte og Dorthe 

    Kirke, kirkegårdshave, menighedshus og præstegårdsudvalg: Grethe, Niels Erik, Gert og June 

    Tilbudsindhentningsudvalg: Niels Erik, Lotte og Jens 

 

8. Nyt fra præsten 

    Godt besøgt Påskekoncert. 

 

9. Nyt fra kirkeværgen 

    Orientering om sokkelarbejdet ved kirken. Igangsættes til august eller september. 

    Der arbejdes videre med varmesystemet i kirken. 

    Orientering om alarmsystem og automatisk dørlåsning i kirken.   

    Dør til menighedshuset bliver malet.  

 

10. Nyt fra kontaktpersonen 

      Der har været afholdt MUS med tre medarbejdere.  
      OK18, graver, organist og kirkesanger er ikke berørt af en eventuelt konflikt.  

      Jens og Louise kigger på opslag vedrørende havemand til præstegårdshaven. 

      Medarbejderne har lavet en “bibel” til kirkelige handlinger. Louise kigger igennem.  

 

11. Nyt fra kassereren         

       Ny mulighed for mobilepay, så vi både kan få en til indsamling og en til pjecebetaling.        

 

12. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden  

      Intet  

 

13. Eventuelt 

       Indsættelse af ny provst torsdag den 10. Maj kl. 14 i Nykøbing Kirke. 

       Der er udsendt vejledning i af- og tilslutning af alarm. 

 

14. Lukket punkt 

/ref. June Wahl

 

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates