Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 130318
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i Menighedsrådet for Højby Kirke den 13. Marts 2018. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby Sj. 

Afbud fra: Dorte Peirup, Jens Bandholm og Lotte Juel Petersen. 

Dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsorden  
  Godkendt   

 1. Spørgsmål til mødet i februar 2018 
  Intet   

 1. Godkendelse af årsregnskab 2017 
  Årsregnskab for 2017 som blev afleveret tirsdag den 13. marts kl. 19.07 blev godkendt. 

 1. Orientering om rågeregulering 
  Kort orientering om rågeskræmmerne. I alt har kasserne skræmt 17.017 gange.   

 1. Nyt fra præsten 
  Kort orientering fra præsten. Stor ros til personalet for at hjælpe med minikonfirmanderne.  

 1. Nyt fra kirkeværgen 
  Kort orientering om forskellige arbejder, der er sat i gang i kirken, menighedshuset og præsteboligen.   

 1. Nyt fra kontaktperson 
  Udgår.   

 1. Nyt fra kassereren 
  Udgår.  

 1. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden 
  Intet.  

 1. Eventuelt 
  Pia og Yvonne udarbejder procedurer for hvordan kirkens pengesager skal håndteres. 

/Ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates