Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 060218
Bookmark and Share

Referat af menighedsrådsmøde den 6. februar 2018.

Mødet afholdtes i menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby kl. 18.30.

Afbud: Pia Damgaard og Dorthe Peirup.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
 2. Spørgsmål til mødet i januar.
  Ingen spørgsmål.
 3. Gennemgang af udkast til årsregnskab 2017.
  Gennemgået og taget til efterretning med tilfredshed.
 4. Brainstorming om brug af disponible midler.
  Havemand (pensionist) til præstegårdshaven i 6 måneder
  Elektronisk dørlås i kirken tilsluttes alarm
  Dørlåse skiftes i menighedshuset
  Rågekanoner
  Opretning af stier på kirkegården
  Gravminder til urnehaver
 5. Grøn Kirke.
  Kort orientering fra Grøn Kirke udvalget.
 6. Nyt fra Præsten
  Den røde messehagel bliver færdig inden Pinse. Minikonfirmanderne starter 23. februar og slutter fredag før Påske. Grethe og June sørger
  for det praktiske. Skærtorsdag, brød og vin i kirketårnet kl. 19. Grethe og June sørger for det praktiske.
 7. Nyt fra Kirkeværgen
  Der er indkøbt nyt vaser med holder til kirkegården.
 8. Nyt fra Kontaktpersonen
  Gran fjernes fra uge 8, det er også her der opstartes klipning af hæk. Der skal afholdes MUS med medarbejderne.
 9. Nyt fra Kassereren
  Intet
 10. Nyt fra stående udvalg, herunder fra formanden
  Intet
 11. Eventuelt
  KKMP udvalget bedes kigge på hovedrengøring i såvel kirke som menighedshuset.

/Ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates