Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 10-10-17
Bookmark and Share

Referat af menighedsrådsmødet d. 10. oktober 2017 i Højby. 

Afbud fra June Wahl. 

 1. Dagsordenen blev godkendt. 
 2. Ingen spørgsmål til september mødet 
 3. Regnskabs rapporten for tredje kvartal blev gennemgået. 
 4. Revisionsprotokollatet for regnskabsåre t2016 blev taget til efterretning og underskrevet.
 5. Vedtægt og takstregulativ for Højby kirke blev gennemgået og godkendt. 
 6. Udvalget for kirke, kirkegård, menighedshus og præstegårdshave orienterede om sit arbejde. Udvalget arbejdervidere med opgaver fra menighedsrådet. 
 7. Formandens forslag vedrørende opbevaring af arkivmapper i kirkens arkivrum blev vedtaget. 
 8. Grethe står for kirkefrokost d. 29.10 og Lotte laver kaffe til Allehelgend.5.11. 
 9. Præsten orienterede om nyt sagsbehandlingssystem til kirkebogsføring. 
 10. Kirkeværgen orienterede om opfølgningde igangværende arbejder. 
 11. Kontaktpersonen fortalte, at personalet har udpeget graver Gert Bøgely til Grøn Kirke ­udvalget. 
 12. Intet nyt fra kassereren. 
 13. Intet nyt fra stående udvalg. Formanden orienterede om det afholdte formandsmøde herunder provst Niels Arnbergs afskedsgudstjeneste d.19.november. 
 14. Intet nyt, ingen spørgsmål under eventuelt. 

Ref. Louise Buch Jensen

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates