Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 14-11-17
Bookmark and Share

Der var indkaldt til konstituerende møde i menighedsrådet for Højby Kirke tirsdag, den 14. november 2017. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby Sj.

Afbud: Dorte Peirup

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkt valg af sekretær
 2. Valg af formand. Grethe Baand Skovgaard valgt enstemmigt
 3. Valg af næstformand. June Wahl valgt enstemmigt
 4. Valg af kirkeværge. Niels-Erik Skov valgt enstemmigt
 5. Valg af kontaktperson. Jens Bandholm valgt enstemmigt
 6. Valg af kasserer. Lotte Juel valgt enstemmigt
 7. Valg af bygningssagkyndig. Lotte Juel valgt enstemmigt
 8. Valg af sekretær. June Wahl valgt enstemmigt
 9. Sidste nyt fra grønkirke udvalget. Kort orientering om de ting, der er igangsat. Fx valg af rengøringsmidler, affald, gule lapper på overskydende mad fra møder mv.
 10. Fordeling af praktiske opgaver til arrangementer resten af året. Børnekor 1. søndag i advent, Jens, Julekoncert den 7/12 Lotte parkering Niels-Erik og Jens, vin i tårnrummet nytårsdag Jens og Grethe.
  Planlægning af menighedsrådsmøder i kirkeåret samt ekskursion for menighedsrådet i september 2018. 9/1, 6/2, 6/3, 10/4, 8/5 12/6, 14/8, 11/9, 9/10, 20/11. Ansvarlig for kaffe: June, Grethe, Jens, Lotte, Pia, Dorte, Niels-Erik, Pia, Jens, June. Høstfest 9/9. Ekskursion den 15/9.
 11. Eventuelt. Uddeling af blomster på Solvognen 19/12. Der skal gives besked til skolen og børneinstitutionerne om julehjælp. Dagplejens børn den 5/12. Reparation af fundamentet under kirken bliver udsat til næste år. Der arbejdes med ændringer af varmesystemet i af de gamle rør under sæderne i kirken. Udskiftning af trappetrin på kirkegården er sat i gang. Der indhentes tilbud på udskiftning af låse i menighedshuset.

/ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates