Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 08-08-17
Bookmark and Share

Referat af menighedsrådsmøde i Højby sogn d. 8. august 2017 

Afbud fra June Wahl og Pia Damgaard.

  1. Dagsorden godkendt. 
  2. Ingen spørgsmål til juni-mødet. 
  3. Kvartalsrapport pr. 306.2017 blev gennemgået. 
  4. Praktiske opgaver i forbindelse med konfirmandindskrivning og høstgudstjeneste blev fordelt. Materiale vedr. ”Grøn kirke” blev udleveret. Emnet tages op på september-mødet. 
  5. Kirkeværgen orienterede om div. reparationer mv. Der er fugtproblemer i våbenhuset. Trappen på kirkegårdens sydøstlige del skal repareres. Den nye el-lås i kirken er sat til, dørpumpen mangler. Ansøgning om midler til udskiftning af alarmanlæg er trukket tilbage, idet det eksisterende anlæg er gennemprøvet og fungerer godt. Nedløbsrør ved kirken er i stykker.  
  6. Søren Andersen er ansat som gravermedhjælper på fuld tid. Teis Thor Overgaard er ansat som gravermedhjælper i 10 måneder. 
  7. Intet nyt fra kassereren. 
  8. Intet nyt fra stående udvalg, intet nyt fra formanden. 
  9. Eventuelt. Intet at bemærke. 

Ref. Louise Buch Jensen

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates