Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 130617
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i Højby Kirkes menighedsråd Tirsdag, den 13. juni 2027 kl. 19.00. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby.

Ingen afbud.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.

 2. Spørgsmål til mødet i maj måned.
  Ingen spørgsmål. 

 3. Endelig godkendelse af Vedtægt for Højby Kirkegård og endelig godkendelse af Kirkegårdsfolder for Højby Kirkegård.
  Vedtægt for Højby Kirkegård gennemgået og godkendt.
  Kirkegårdsfolder gennemgået. Med aftalte rettelser er folderen godkendt.

 4. Drøftelse af Vedtægt for Højby kirke.
  Der nedsættes ad hoc udvalg bestående af Grethe og Niels-Erik. Punktet drøftes på kommende møde.

 5. Plan for aflåsning af kirken og alarmtilslutning om søndagen i sommerferien udarbejdes.
  Den automatiske dørlås forventes opsat inden sommerferieperioden. Der laves derfor ingen lukkeplan.

 6. Drøftelse af artikel: Må man blive begravet i kartoffelmel eller pap? Udsat fra mødet i maj.
  Menighedsrådet havde en overordnet drøftelse omkring urnebegravelser.

 7. Historiske opslag i våbenhuset? Louise orienterer om emnet. Vi skal sige ja eller nej til forslaget. 
  Punktet drøftet. Menighedsrådet er enige om, at sige nej tak til forslaget.

 8. Vedligeholdelse af den nyplantede bøgehæk omkring præstegårdshaven. 
  Louise kontakter leverandøren og laver en aftale omkring pasning af hækken de næste to år.

 9. Nyt fra præsten.
  Provstiet skal have ny provst.

 10. Nyt fra kirkeværgen. Her orienteres om prioriteringen af anlægsopgaver, som efter afholdelsen af eget syn skal med på budgetsamrådet i provstiet. 
  Tilbud gennemgået og taget til efterretning.

 11. Nyt fra kontaktpersonen.
  Orientering om personalesituationen. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Grethe, Jens, Lotte og Gert. 
  Der afholdes ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag, den 21. juni kl. 18.00. 

 12. Nyt fra kassereren
  Der er indhentet priser på nye vaser til gravstederne. Beslutning træffes på august mødet. 

 13. Nyt fra stående udvalg. Herunder nyt fra formanden.
  Fremtidige møder starter kl. 18.30.

 14. Eventuelt.
  Der er søgt om regulering af rådyr på kirkegården.

 15. Lukket punkt. 

/ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates