Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 090517
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke, tirsdag, den 9. maj 2017. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby.

Ingen afbud.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt. MR opfordres til at kigge på hjemmesiden grønkirke.dk til næste møde.

 2. Spørgsmål til mødet iapril.
  Ingen spørgsmål.

 3. Godkendelse af budget 2018.
  Der afholdes budgetsamråd torsdag, den 15. Juni kl. 19.30. Forslag til budget 2018 er udsendt som bilag til dagsorden. Budgetforslag gennemgået af regnskabsfører Yvonne Nielsen.  
  Forslag til budget er godkendt.

 4. Prioritering af synsudsatte arbejder fra eget syn.
  Ønsker fra eget syn 2016 gennemgået. 
  Punkt 1 og 2 er bevilget på budget, 3 og 4 er bevilget via energipuljen. Punkt 5 ligger iprovstiet. Punkt 6, 7 og 8 medtages på budgetønske til 2018. 
  Ønsker fra eget syn 2017 gennemgået og prioriteret. Punkt 3+14 samles til et punkt og punkt 13 medtages. Der skal ligeledes søges om midler til urnehave samt udskiftning af sydvendte vinduer i præsteboligen. 
  Deadline for ønsker er 9. juni 2017.

 5. Endelig godkendelse af personalepolitikken, version 3
  Personalepolitikken blev gennemgået og godkendt. 

 6. Gennemgang af vedtægt for Højby Kirke, takstregulativog kirkegårdsfolder
  Vedtægt og kirkegårdsfolder gennemgået. Takstregulativ udleveret. De tre dokumenter godkendes endeligt på næste møde. 

 7. Drøftelse af artikel fra Kristeligt Dagblad
  Udsat.

 8. Nyt fra præsten
  Der er modtaget tilladelse til regulering af rågeunger. 

 9. Nyt fra kirkeværgen
  Intet.

 10. Nyt fra kontaktpersonen
  Intet.

 11. Nyt fra kassereren
  Der mangler vaser på flere gravsteder. Der er kommet medlemskort til Brugsen.

 12. Nyt fra stående udvalg
  Intet.  

 13. Eventuelt
  Intet.

 14. Lukket punkt 

 15. Lukket punkt

Ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates