Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 040417
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke tirsdag, den 4. april 2017. Mødet indledtes med eget syn. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby.

Ingen afbud.

1. Godkendelse af dagsorden. 
    Godkendt. 

2. Spørgsmål til mødet i marts 2017. 
    Der var ikke tale om en branddør i toiletbygningen, men en armeret dør. Arbejdet er ikke igangsat, men undervejs.

3. Fremlæggelse af regnskabsrapport for første kvartal 2017. 
    Taget til efterretning. Synsforretninger gennemgået. 
 
4. Drøftelse af Personalepolitikken. Bilag er udsendt til mødet i marts 2017. 
    Personalepolitikken blev gennemgået. Der foretages enkelte rettelser og politikken godkendes endeligt på mødet i maj. 
 
5. Godkendelse af de ad hoc-udvalg, som vi har p.t. 
    a. Stående udvalg (Grethe, Pia og Dorte)  
    b. Musikudvalg (Lotte, Pia, Louise og Lene) 
    c. Fondsbestyrelsesudvalg (Lotte, Niels Erik og Louise, formand)  
    d. Hjemmesideudvalg (June) 
    e. Urnehaveudvalg (Niels Erik, Dorte, Lotte og Gert)  
    f. Tilbudsindhentningsudvalg (Niels Erik, Lotte og Jens) 

6. Fordeling af opgaver i forbindelse med konfirmationerne 
    Søndag den 7. maj kl. 10.30 - Pia 
    Store Bededag fredag den 12.maj kl. 10 - Jens kl. 12 - Grethe.
    Grundlovsdag mandag den 5. juni kl. 13. Grethe og Pia. Billetsalg Lisan. 
    Kirkekaffe 14. maj Jens. 

7. Nyt fra præsten. 
    Minikonfirmandafslutningen gik rigtig godt. 
 
8. Nyt fra kirkeværgen.  
   Gennemgang af dagens syn. Nye brædder på havebænk, lamper skal fjernes, yderside langs kirkegården skal ordnes, eftersyn af murværk, sokkel og tagsten 
   langs afdeling F, rensning af tagrender på kirken, kompostbøtter/restaffald ved fællesgrav, rengøring af vinduer i kirke, maling af bænke i sideskib, ekstra
   kirkebænk sættes i depot. Dobbeltdøre i præstegården skal slibes og males. 

9. Nyt fra kontaktpersonen. 
   Der starter nyt hold babysalmesang den 10. april.
 
10. Nyt fra kassereren. 
     Intet.
 
11. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden. 
     Formanden orienterede om rettelser i vedtægten for kirken, kirkegårdsvedtægten og kirkegårdsfolderen.
 
12. Eventuelt.
     Intet.

Ref/June Hansen

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates