Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 070317
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i Menighedsrådet for Højby Kirke, tirsdag, den 7. marts 2017 kl. 19.00. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby Sj.

Afbud: Pia Damgaard og Dorte Peirup.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
    Dagsorden blev godkendt.

2. Spørgsmål til mødet i februar
    Ingen spørgsmål til mødet i februar 2017. 

3. Godkendelse af årsregnskab 2016
    Årsregnskab 2016 som er afleveret 6. marts 2017 kl. 16.01 blev godkendt.

4. Godkendelse af ny regnskabsinstruks
    Regnskabsinstruks gennemgået og godkendt.

5. Drøftelse af Personalepolitik
    Udsat til april mødet.

6. Gennemgang af hvilke udvalg vi har samt nedsættelse af kirkegårdsreguleringsplan-udvalg
    Menighedsrådet har følgende udvalg:
     a. Stående udvalg (Grethe, Pia og Dorte)
     b. Musikudvalg (Lotte, Pia, Louise og Lene)
     c. Fondsbestyrelsesudvalg (Lotte, Niels Erik og Louise, formand)
     d. Hjemmesideudvalg (June)
     e. Kirkegårdsreguleringsplansudvalg (Niels Erik, Dorte, Lotte og Gert)
     f. Tilbudsindhentningsudvalg (Niels Erik, Lotte og Jens)

7. Drøftelse af Højby Kirke og Facebook
    Menighedsrådet er enige om, at Højby Kirke ikke skal på Facebook. 

8. Drøftelse af, hvornår der skal indhentes tilbud og, hvilke håndværkere der skal udføre arbejde for Højby Kirke
    Hvis beløbet forventes at være over 20.000 skal der indhentes tre tilbud. Der kan vælges mellem såvel lokale som udenbys håndværkere. 
    Opgaver der forventes at koste under 20.000 kan uddelegeres til lokale håndværkere. 
    Der nedsættes et tilbudsindhentningsudvalg der skal varetage indhentning af tilbud.

9. Fastsættelse af dato for egen ekskursion samt fordeling af praktiske opgaver i forhold til konfirmandarrangement og Påsken
    a. Egen ekskursion blev fastsat til 9. september 2017. 
    b. Høstgudstjeneste søndag den 3. september 2017. 
    c. Minikonfirmandafslutning den 24. Marts kl. 17.00. Grethe og June. 
    d. Skærtorsdag spisning i tårnrummet kl. 19.30. Grethe og June.
 
10. Orientering om rågeregulering
      a. Status på regulering på kirkegården og i præstegårdshaven. Kort orientering om rågereguleringen.
      b. Plan for fremtidig rågeregulering. Der blev nedsat et rågeudvalg bestående af Louise og June. Udvalget sørger for at søge om regulering af unger i reder.

11. Nyt fra præsten
      Der er startet et nyt hold minikonfirmander.

12. Nyt fra kirkeværgen
     Der kommer brandsyn den 17. Marts kl. 9.30. Jens deltager.
     Der arbejdes stadig på at få løst problematikken med automatisk dørlås og alarmsystemet. 
     Kirkens fundament, det er endnu uvist om den kommende bygningsinspektør skal involveres i sagen. Provstiet arbejder videre med sagen.
     Urneskab er indkøbt
     Den armererede dør imellem toilet og arkiv er opsat. 
 
13. Nyt fra kontaktpersonen
     Opfølgning på maskinindkøb, der arbejdes stadig på sagen.
     Der er startet medarbejder udviklingssamtaler med personalet.
     Der mangler akut en vikar blandt andet til klipning af lave hække omkring gravsteder. Jens bemyndiges til at finde en løsning i samarbejde med Grethe.
     Der udleveres APV skemaer til medarbejderne.
 
14. Nyt fra kassereren
     Vi afventer stadig nye COOP kort.
     Personalet tømmer pengekassen i kirken dagligt. 
 
15. Nyt fra stående udvalg og formand
     Der er behov for indkøb af nye vaser. Grethe arbejder videre med sagen.
 
16. Eventuelt
     Intet.
 
17. Lukket punkt.

/Ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates