Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 100117
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke den 10. januar 2017 kl. 19.00. Mødet afholdtes Bag Kirken 5. 4573 Højby.

Afbud fra Dorte Peirup.

1.   Dagsorden godkendt.

2.   Ingen spørgsmål til mødet i november 2016.

3.   Kvartalsregnskabet for fjerde kvartal 2015 blev gennemgået og taget til efterretning med tilfredshed.

3.a  Revisionsprotokollat af 7. december 2016 blev gennemgået. De nævnte bemærkninger blev taget til efterretning. Regnskabsinstruksen skal følges.

4.   I løbet af året laver Højby Kirke indsamlinger til Spedalskhedsmissionen, Kirkens Korshær og lokal julehjælp. De indsamlede midler deles i tre lige store dele og fordeles til de    
      forskellige formål. Til jul indsamles der alene til julehjælp. I menighedsrådet er der enighed om, at det skal være muligt at lave spontane/særlige indsamlinger til humanitære
      katastrofer.

5.   Udsat.

6.   Det har været en god jul med gode juleafslutninger fra Højby Skole. Plejecenter Solvognen modtog julestjerner fra Højby Kirke.

7.   Orientering om sokkelsagen. Menighedsrådet drøftede de to fremlagte løsningsforslag. Enighed om at indstille forslag et til provstiet.

8.   Der indhentes tilbud på ny grus udligger. Medarbejderne må ikke afholde ferie eller kurser i granlægningsperioden.

9.   Modtaget tilbud på ny træpengekasse til våbenhuset.

10. Intet.

11. Fordeling af ansvarlig for kaffe til årets møder. Februar/Jens, Marts/June, April/Lotte, Maj/Pia, Juni/Niels-Erik, August/Dorte, September/Grethe, Oktober/Jens, November/ June/Grethe.

 Ref./June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates