You are here: HomeLivets gang

Særligt om kistebegravelser

Ved kistebegravelser ankommer kisten til kirken. Den bliver placeret i kirken eller i kapellet under handlingen og transporteres herefter til graven, hvor jordpåkastelsen sker. Efter nærmere aftale med graveren er det muligt, at kisten kan henstå i kapellet et par dage før selve begravelseshandlingen.

Register to read more...

Begravelse/Bisættelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres). Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Register to read more...

Page 2 of 2

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates