Du er her: HomeLivets gangNavneændring
Bookmark and Share

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via blanketten ”Navneændring” på www.personregistrering.dk. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for.

Du skal have følgende papirer klar:

Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest.

Blanketten og bilag sendes til Sognepræsten, Højby Hovedgade 44, 4573 Højby.

Der skal betales for navneændringer

Det koster 490,00 at skifte navn. Du kan betale med dankort eller vælge at bruge et indbetalingskort. Så skal kvitteringen vedlægges, når ansøgningen afleveres. Du kan ikke indbetale/overføre via netbank.

Sagsbehandlingen af din navneændring går først i gang, når betalingen er registreret.

Ændring af navn for børn over 12 år 

Hvis du ønsker at ændre et barns navn, kræver det samtykke fra barnet, hvis det er fyldt 12 år. Det kan ske ved, at barnet medunderskriver ansøgningen om navneændring.

Ændring af navn for børn under 12 år

Ønsker du at ændre navn for et barn under 12 år, skal du oplyse om barnets holdning til, at navnet bliver ændret, i det omfang barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det. 

Der skal tages størst muligt hensyn til barnets holdning og barnet kan indkaldes til en samtale.

FN’s børnekonvention fremhæver i artikel 12 den grundlæggende ret for barnet til at udtrykke sin mening i sager, der vedrører barnet.

Efter navnelovens § 22, stk. 2, skal der, hvis barnet er under 12 år, foreligge oplysninger om barnets holdning til navneændringen i det omfang, barnets modenhed og sagens omstændigheder tilsiger det.

Reglen indebærer således ikke, at barnet altid skal inddrages direkte i sagen, idet det beror på en konkret vurdering. Imidlertid indebærer børnekonventionen, at barnets perspektiv altid skal være belyst i sagen. Dette kan ske på flere måder, eksempelvis ved at barnet kaldes til en samtale eller ved forældrenes egne oplysninger om barnet og familiens forhold. 

Forinden myndigheden indkalder et barn til en samtale, må det således overvejes, om en samtale er nødvendig.

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates