Du er her: HomeLivets gangBegravelse/BisættelseBegravelse og bisættelse
Bookmark and Share

Begravelse/Bisættelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres). Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik. 

I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

 

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Kontakt sognepræsten for aftale vedrørende dato og tidspunkt for den kirkelige handling og for en samtale. Her vil sognepræsten fortælle om den kirkelige handlings forløb og hjælpe de pårørende med at vælge salmer og musik.

De pårørende har også mulighed for at fortælle om afdøde. Skulle afdøde ikke have ønsket gejstlig medvirken, skal dødsfaldet alligevel anmeldes til sognepræsten.

Gravsted på kirkegården og pyntning af kirken i forbindelse med begravelse/bisættelse aftales med graver Gert Bøgely.

Vedrørende bestemmelser om gravsteder, betaling og vedligeholdelse kontaktes graveren eller kirkeværgen.

 


 

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates