Du er her: HomeLivets gang

Fødselsregistrering

Når jeres barn er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage. Så får barnet et CPR-nummer og en fødselsattest

Jordemoderen indberetter fødslen til personregisterføreren. Det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i sognet, hvor moren bor.

Læs mere: Fødsel

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde og sende navngivningsblanketten til kirkekontoret i morens bopælssogn.

Læs mere: Navngivning

Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”. 

Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

Læs mere: Konfirmation

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

Ritualet ved kirkelig velsignelse kan varieres, så det ligner et kirkebryllup mest muligt eller så det er tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup.

Læs mere: Velsignelse

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via blanketten ”Navneændring” på www.personregistrering.dk. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for.

Læs mere: Navneændringer

Bryllup/Vielse

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset.

Når I skal vies er der nogle ting, I skal huske. Bryllup skal aftales, I skal have en prøvelsesattest, I skal finde ud af, hvad I fremover vil hedde, der skal være vidner, og I skal have en samtale med præsten.

Læs mere: Bryllup/Vielse

Dødsfald

Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Hvis dødsfaldet er sket hjemme, er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der skriver dødsattesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge derfra. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.

Læs mere: Dødsfald

Side 1 ud af 2

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates