Du er her: HomeKirkegårdenGravsteder og bestemmelserHistoriske og fredede gravsteder
Bookmark and Share

Historiske og fredede gravsteder

Højby Kirkegård rummer mange fredede gravsteder, de beretter om tiden, der er gået, og om mennesker, der har levet i sognet. I kirkens våbenhus ligger en lille folder, der fortæller mere om gravstederne.

 

Warinka Mathiesen 

Datter af stedets sognepræst Frederik Christian Mathiesen.
Født 1817. Død 1864.

 

Consistoralraad Frederik Christian Mathiesen

Gravsted for pastor Frederik Christian Mathiesen, sognepræst ved Højby Kirke 1838 – 1865. 
Født 1781. Død 1865.
Frederik Christian Mathiesen – blev 1816 gift med Louise Borch, med hvem han fik 6 sønner og 5 døtre.

 

Sognekommissær Jens Peter Hansen

Gravsted for Sognekommisær Jens Peter Hansen.
Født 1843. Død 1922.
Og hustru Gertrud Oline Hansen.  
Født 1848. Død 1926.
I graven hviler desuden deres datter Anna.

 

Anders Thyge Hansen’s Familiegravsted

Egnstypisk mindesmærke og gravsted for Parselist Anders Thyge Hansen.
Født 1851. Død 1946.
Anders var gift med Oline Nielsdatter, der døde i 1910.
På stedet også en gravsten over husbestyrerinde Marie Frederikke Hedevig Nielsen
født 1880 død 1964.

 

Jens Sivertsen’s Familiegravsted

Jens Sivertsen blev 1873 og døde 1933.
I graven hviler også Agnes Marie Sivertsen, død 1964.
Svend Aage Franklin Sivertsen, død 1966
og Gudrum Konstantina Sivertsen, død 1977.

 

Provst Erik Begtrup Holst og hustru

Gravsted for Erik Begtrup, provst og præst ved Højby Kirke fra 1812 – 1838.
Født 1766. Han døde 21. april 1838.
Hans hustru Else Kristine Erdmann.
Født 1765. Død 1857. 

 

Niels Frederik Peter Willumsen

Fandt Solvognen i Trundholm Mose 1902.
Niels Frederik Peter Willumsen og hans hustru (gift 5.11.1886)
Karen Marie Willumsen, født Hansen, død 24.4.1923. 

 

Museumsbestyrer Laurits Jensen

Gravsted for Laurits Jensen.
Født 1857. Død 1938.
Stifter af Stenstrup Museum.
Mindestenen er sat af Stenstrup Museum, og er en gammel hulslebet slibesten – gruttesten.

 

Gravsted Buchwald familien Anneberg

Gravsted for Kaptajn Frederik von Buchwald og hustru (gift 18.3.1815)
Margrethe Elisabeth Smith
født 1793, død 4.10.1876.
Ved gravstedet er der desuden en lille gravsten får døtrene Ida Sabine Buchwald og Charlotte Vilhelmine Buchwald.

 

Niels Jensen Nybjerg (Gravstedet er ikke fredet men under overvejelse)

Gravsted for Folketingsmand Niels Jensen Nybjerg.
Født 1853. Død 1926.
Bestred utallige tillidshverv og satte sit præg på egnen.

 

Generalkonsul Jensen (Gravstedet er ikke fredet men under overvejelse)

Gravsted for Generalkonsul Jensen og familie.

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates