Du er her: HomeKirkegården

Bekæmpelse af muldvarper på Højby kirkegård

Billede

Højby kirkegård har i længere tid været plaget af muldvarper, der har været prøvet forskellige tekniker til at få dem udryddet, men intet er lykkedes indtil nu. Der vil i nær fremtid blive sat 2 stk. muldvarpesirener op for at skræmme og irriterer muldvarpene så de med tiden vil blive frustrerede og flytte til mere stille omgivelser . Sirenen laver en dyb lyd med en frekvens på 300Hz i 15 sekunders intervaller. Lyden opfanges dårligt af mennesker, hunde kan dog generes af lyden. Når muldvarperne har  fundet andre steder at være vil sirenerne blive fjernet.

Højby Kirkes kirkegård

Kirkegården ejes af Højby Kirke og bestyres af menighedsrådet. Den daglige drift varetages af graveren. Kirkeværgen fører løbende tilsyn med kirkegårdens drift. Alle forhold om kirkegården kan læses i kirkegårdsvedtægten, som findes på graverkontoret.

Læs mere om Højby Sjællands kirkegård og de forskellige gravstedstyper, der kan vælges imellem og se oversigt over kirkegårdens forskellige områder.

Gravsteder og bestemmelser

Valg af gravsted sker ved at henvende sig til graveren.

På Højby kirkegård er der flere forskellige former for gravsteder. Der gælder forskellige bestemmelser for de forskellige områder og afdelinger.

Når man har valgt et gravsted, må man respektere de regler og bestemmelser, der gælder for det pågældende område. 

Læs mere: Gravsteder og bestemmelser

Historiske og fredede gravsteder

Højby Kirkegård rummer mange fredede gravsteder, de beretter om tiden, der er gået, og om mennesker, der har levet i sognet. I kirkens våbenhus ligger en lille folder, der fortæller mere om gravstederne.

 

Læs mere: Historiske og fredede gravsteder

Erhvervelse af et gravsted

For beboere i Højby sogn, som er medlemmer af folkekirken, er erhvervelse af et gravsted for en fredningsperiode gratis. Det samme gælder også ved erhvervelse af et dobbeltgravsted, der er valgt af den længst levende ægtefælle. For andre skal erhvervelse af gravsted betales efter gældende takster. Det samme gælder, hvis et eksisterende gravsted ønskes forlænget.

Læs mere: Erhvervelse af et gravsted

Gravstedsret og gravfred

Gravstedsindehaveren har gravstedsretten. Gravstedsret betyder ret til at bestemme, hvem der eventuelt senere må blive begravet på pågældende gravsted. Det er også den person, som kirken henvender sig til i forbindelse med ændringer, vedligeholdelse, forandringer mv. på gravstedet.

Læs mere: Gravstedsret og gravfred

Information om kirkegården

Menighedsrådets vision for kirkegården:

Vi ønsker, at kirkegården skal fremstå som en værdig og velholdt mindehave omkring vores smukke kirke. Samtidig lægger vi stor vægt på, at der værnes om de kulturværdier, der er på kirkegården. Kirkegården er inddelt i flere afdelinger, der har forskellige udtryk.

Læs mere: Information om kirkegården

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates