Bookmark and Share

Onsdagsmøder

Som et nyt tiltag arrangerer Højby Kirke nu også onsdagsmøder. Se de planlagte dage og emner!

20. april kl. 10: Besættelsestid og modstandskamp i Odsherred

Henning Lindhardt, Glostrup, forfat-ter til flere bøger om besættelsestiden, fortæller om lokale modstandsfolk i Odsherred, der stod bag flygtnin-geruten til Sverige, samt om våben-nedkastningen i Kongsøre Skov og jernbanesabotagen ved Fårevejle.

25. maj kl. 10: Da jetjagere var nye i Danmark  

I 1950 oprettede man Flyvevåbnet, og det blev en næsten eks-plosiv udvikling i de første 5-6 år. Jørn Nielsen, Klint, var med i cockpittet næ-sten helt fra starten. Et hæsblæsende job blandt unge mennesker. Spændende, men også risikofyldt de første år. Disse år, men også udviklingen i  årene efter fortæl-les der om, indtil cockpittet blev forladt efter 40 års tjeneste.

Begge møder finder sted i menighedshuset, Bag kirken 5. Der vil være kaffe/te undervejs.

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates