Arrangementer i kirken

Højby Sj. Kirke

Kirken midt i Odsherred

ORLOV OG VIKAR


I efteråret 2019 er jeg blevet tildelt studieorlov. Det er en mulighed, man har som præst, for i en periode på tre måneder at fordybe sig i et teologisk emne. Jeg skal studere den tyske teolog Jürgen Moltmanns systematiske teologi. Jeg er meget glad for, at pastor Niels Willert vil passe embedet i Højby imens. Nedenfor præsenterer Niels sig. Louise Buch Jensen


Den vikarierende præst i efteråret, Niels Willert, skriver om sig selv:

Hvor er det dejligt endnu engang at skulle vikariere som præst i Odsherred, nu i Højby Kirke med de prægtige kalkmalerier! Jeg er fortrolig med Odsherred, både den enestående natur og de man ge kirker, i hvilke jeg faktisk uden undtagelse har gjort tjeneste i løbet af de år, hvor vi har boet i Rørvig. I 1991 kom vi til Odsherred, hvor jeg var blevet ansat 1.april i Nykøbing og Rørvig Kirke. Inden da havde jeg været ansat på Aarhus Uni versitet som lektor i en tidsbegrænset stilling i Det Nye Testamente. Som fastansat sognepræst blev det nu ikke til så mange år, for i 1997 vendte jeg tilbage til undervisning, nu som lektor på læreruddan nelsen på det daværende Blaagaard Semi narium i Kø ben havn. Heldigvis kunne vi fortsat blive boende i Odsherred, da min kone Ida Willert blev ansat som sognepræst i Rørvig efter mig. Det betød så også, at jeg ved siden af mit daglige undervisningsarbejde kunne vikariere som præst, når der var brug herfor, bl.a. i de nærliggende kirker såsom Højby, Lumsaas og Odden. Siden jeg i sommeren 2016 forlod læreruddannelsen, har jeg så været fuldtidsansat vikar både i Odsherred og Holbæk Provsti, først i Odden, derpå i Tølløse, Nykøbing Sj. og Kundby. Om mit arbejdsliv kan man sige, at det har været fordelt imellem skole, kirke og universitet. Bøger har jeg også fået skrevet, bl.a. en stor bog om kristendommens påskefortællinger (2017). Lige nu er jeg i gang med at færdigøre en kommentar til Lukasevangeliet. Fritidsinteresser bliver der også tid til, skønlitteratur og klassisk musik samt klaver- og orgelspil. Og så er der også præstegårdens køkkenhave at passe i denne sommertid. Niels Willert

2. og 3. august 2019 kl. 14


GEOPARK FESTIVAL


Højby kirke er med på Geopark-festivalen: Der vil være rundvisninger ved Jørn Nielsen fredag d. 2. og lørdag d. 3. august – begge dage kl. 14.

GUDSTJENESTER
Hver søndag fejres der gudstjeneste i den danske folkekirke landet over - oftest om formiddagen. Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen.
I folkekirken afspejler søndagens gudstjeneste (højmessen) forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab.
Lige siden Jesus døde og opstod, er kristne mødtes om søndagen. Den nuværende danske højmesse har rødder tilbage til de første kirker, men er præget af både reformationen og af Grundtvig. Højmessen følger et ret fast forløb. Søndagsgudstjenesten er derfor næsten ens i alle danske folkekirker.

14. august 2019


SOGNEUDFLUGT TIL RØSNÆS FYR OG DEN FEMTÅRNEDE KIRKE I KALUNDBORG


Årets udflugt for Højby og Odden sogne finder sted onsdag d. 14. august. Programmet er følgende: Kl. 8.15 Afgang fra Odden brugs, kl. 8.45 afgang fra Højby præstegård. Vi kører til Kalundborg, hvor vi skal se den femtårnede kirke, som ikke har sin lige i Danmark. Vi spiser vores medbragte madpakker i sognehuset. Derefter skal vi på guidet tur Ræsnæs rundt: Vi skal se Nyby havn med dens Maritime Aktivitetscenter og til Røsnæs Fyr og høre historien om det. Der vil være kaffe og kage på fyrets café. Deltagerpris 225 kr. Tilmelding sker til Peter Nielsen, tlf. 2578 7183, mail: pnodden@pc.dk mellem 1.-31. juli. Husk madpakken!

18. august 2019


FRILUFTSGUDSTJENESTE


Årets fælles friluftsgudstjeneste for de otte sogne i det nordlige Odsherred afholdes i Klint kalkbrud. Husk, at kirkebilen kan benyttes! - Efter gudstjenesten serveres der suppe med brød til alle, men man er også meget velkommen til at medbringe egen madkurv, så samværet kan fortsætte. I tilfælde af regn rykker vi indenfor i Højby kirke.

1. september 2019


INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION


Søndag d. 1. september kl. 10.30 holder vi en familie-venlig gudstjeneste, derefter er der indskrivning af konfirmander. Konfirmationsforberedelsen begynder i ugen efter, hhv. tirsdag d. 3. september og torsdag d. 5. september efter skoletid.

22. september 2019


HØSTGUDSTJENESTE


Ved årets høstgudstjeneste medvirker to erfarne musikere, nemlig Heidi Jeppesen på harmonika og Finni M. Christensen på violin. Sammen med kirkens organist vil de stå for at gøre dagen ekstra festlig med folkemusik hentet fortrinsvis fra det danske og nordiske repertoire. Finni M. Christensen er et kendt ansigt af mange i Odsherred idet han haft sit virke i musikskolen siden dennes start i 80-erne. Heidi Jeppesen har tidligere undervist i musikskolen, men har nu skiftet profession til medarbejder i Skattevæsnet. Musikken holder hun dog ved lige, hvilket man altså får lejlighed til at høre ved høstgudstjenesten. Efter gudstjenesten er der fællesspisning: Vi griller ved menighedshuset, og der serveres pølser med alt, hvad dertil hører.

25. og 27. september 2019


LÆSEKREDS ISLANDS LITTERATUR


Vi mødes og taler om bøger, vi har læst. Dette efterår er det bøger af islandske forfattere:

Onsdag d. 25. september kl. 10 gælder det Jon Kalman Stefanssons 'Himmerige og helvede'.

Onsdag d. 27. november kl. 10 taler vi om Audur Ava Olafsdottirs 'Ar'.

Møderne finder sted i menighedshuset, Bag kirken 5, og der vil være kaffe undervejs. Tovholder for læsekredsen er Ingeborg Gadegaard, tlf. 59 30 26 02.

12. oktober 2019


ODSHERREDS KIRKEMUSIKFESTIVAL "Grundtvig og kvinderne"


En forestilling, der former sig som en fortælling med indlagte fællessange og musik: En erfaren fortæller og to livsglade musikere sætter fokus på nogle af de kvinder, der gav inspiration til Grundtvigs tanker, ideer og digtning. Gennem tekster fra hans sange, musik samt fortællinger fra hans liv frembringes billeder af mennesket Grundtvig. De medvirkende i forestillingen er Else Mathiassen, fortæller, performer, danser, og indtil for nylig mangeårig forstander på Vestjyllands Højskole, Karen Sørensen, klaver, samt Torben Lassen, trompet. Der er fri entré.

31. oktober 2019


BABYSALMESANG


er for forældre/bedsteforældre og børn fra 0-12 måneder. Nyt hold begynder torsdag d. 31. oktober. Vi mødes i kirken kl. 10 og synger sange og salmer med fagter og enkle dansetrin til, bagefter er der kaffe i menighedshuset. Deltagelse er gratis, og man er velkommen til en prøvegang.

Kontakt organist Lene Søndergaard for tilmelding og flere oplysninger: Tlf. 24 64 18 25, mail: svendsdatter@gmail.com

3. november 2019


ALLEHELGENSDAG


Søndag d. 3. november er det allehelgensdag, hvor vi mindes vore døde. Efter gudstjenesten kl. 16 drikker vi kaffe sammen i kirkens våbenhus, og så vil der være mulighed for at sætte tændte lys på gravstederne. Kirken har lys til alle fremmødte.

7. december 2019


JULEKONCERT


Der bliver rift om billetterne, når Danmarks Radios pigekor kommer og synger julen ind i Højby kirke. Det sker lørdag d. 7. december kl. 14. Vi glæder os til det. Billetter til koncerten koster 150 kr. og kan købes i Højby Brugs fra d. 9. november.

4. - 7. juni 2020

 

PASSIONSSPIL I OBERAMMERGAU

 

En helt særlig oplevelse: Kom med på en 4-dages rejse om cirka halvandet år til passionsspillene i Oberammergau. Tilmelding foregår via Unitas Rejsers hjemmeside. Tilmeldingsfrist er allerede 1. marts 2019, - for der er rift om billetter til passionsspillet. Rejsen, der også slår et smut omkring Wittenberg, er planlagt i samarbejde med Unitas rejser og kommer til at koste 6000,- per person. Den bydes ud i hele Ods og Skippinge Provsti. Vil du høre mere om rejsen, så kan du finde rejsen på unitasrejser.dk. Se også nykoebingkirke.dk

Cookies Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Ok